מדיניות הפרטיות להצטרפות לרשימות התפוצה
ההצטרפות לרשימת התפוצה מיועדת ללקוחות או גולשים המעוניינים לקבל תכתובות דוא"ל הכוללות עדכונים, מבצעים, הודעות שיווקיות והכרזות תקשורת אשר החברה עשויה להוציא מעת לעת.
בהצטרפות לרשימת התפוצה מזין הפרטים אחראי להזין את פרטיו בלבד או פרטי העסק אותם הוא מורשה למסור.
הפרטים המוזנים בטופס ההצטרפות ישמשו את החברה לצורך משלוח הודעות דוא"ל כמצויין בסעיף 1 למדיניות פרטיות זו בלבד.
 
שמירת נתוני רשימת התפוצה מתבצעת על גבי שרתי wix.com ובאמצעות מערכת ניהול רשימות תפוצה של wix.com.